VINTAGE 丰收系列

当成熟度在口感上体现为复杂的香气和非常细腻的气泡中时,葡萄酒的体验变得崇高。这是Vintage,最珍贵的系列,专门为满足最进化的精神及寻求最高强度的表达而设。

Pas Dosè Vintage

ANDRES GABRIELE

Riserva del Fondatore 2012
1.980 瓶

Pas Dosè Vintage

Gran Riserva 2005
1.000 瓶

Pas Dosè Vintage

Riserva Doppio zero 2001
1.000 瓶

OYSTER镶铜翻盖盒SAECULUM XX百年系列3升装1997年


55 瓶

参观酒庄

贝隆·弗朗齐亚柯达起泡酒诞生于伊塞奥湖边的埃尔布斯科(Erbusco)酒庄:就是说一处既有技术特征又有昔日风味的地方。在工艺和创新之间,一个独特空间,生产和储存了珍贵的葡萄酒。

预约参观